Info websites

Informatie over het beroep van 'seksuoloog'

Algemene informatie over seksualiteit

 • Seksualiteit (Sensoa) - richt zich op adolescenten en volwassenen
 • Sensoa - algemene informatie voor adolescenten, volwassenen en ook gericht op ouderschap, leerkrachten, professionals, ... 
 • Zanzu (Sensoa) - toegankelijke informatie voor anderstaligen of personen met een mentale beperking
 • Zin in seks - voornamelijk gericht naar vrouwen, maar evenzeer interessant voor mannen

Info omtrent seksuologische hulpverlening voor professionele hulpverleners

Verwijzende instanties - Samenwerkingsrelaties

Algemene websites om te praten over allerlei zorgen

Kinderen & Jongeren websites

Kindermishandeling / Seksueel misbruik

Gender

Geweld

Pedofiele gevoelens

 • StopItNow - voor mensen met pedofiele gevoelens; pedofiele gevoelens kies je niet! Ook voor mensen die zich zorgen maken over dierbaren met pedofiele gevoelens.

 

   

    

    

   Seksuele gezondheid

   Seksueel grensoverschrijdend gedrag / seksueel geweld

   • I.T.E.R. - ambulant centrum gericht op preventie, begeleiding en behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hulpverleners, studenten, advocaten, plegers en slachtoffers, en iedereen die graag meer willen weten over de werking van I.T.E.R., kunnen hier terecht.
   • Familie van... - gericht op de familie van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

   Seksuele oriëntatie of seksuele geaardheid

   Zelfmoord